Individuele Coaching

Bij het bepalen van de gewenste coaching maken wij onderscheid tussen de volgende 3 niveaus:

1. De persoon zelf, zijn/haar ervaringen en kwaliteiten
Vragen en thema’s die daarbij horen zijn:

 • Inzicht verkrijgen in de effecten van het eigen gedrag
 • Het aanleren/afleren van bepaald gedrag
 • Het op één lijn krijgen van het zelfbeeld en het beeld dat de (werk)omgeving van hem/haar heeft
 • Het ontwikkelen van bepaalde competenties
 • Loopbaanoriëntatie

2. De relaties/ de samenwerking van de persoon en de manier waarop hij/zij daarmee om gaat
Vragen en thema’s die daarbij horen zijn:

 • Problemen in/met specifieke relaties
 • Verbeteren van de eigen rol in het vormgeven van relaties
 • Vergroten van de persoonlijke impact
 • Hoe om te gaan met medewerkers (al dan niet als leidinggevende)

3. De omgeving en de organisatorische context waarbinnen de persoon functioneert
Vragen en thema’s die daarbij horen zijn:

 • Plaats- en positiebepaling in een nieuwe (werk)omgeving
 • Hoe om te gaan met (grote) veranderingen binnen de (werk)omgeving
 • Problemen met andere afdelingen en groepen (al dan niet als leidinggevende)

Bovenstaande indeling is niet absoluut. Waar het om gaat is om in een dialoog met de te coachen persoon te bepalen waar het zwaartepunt van de problematiek of wensen ligt om vervolgens (meer gericht) het coachingstraject in te kunnen gaan.

 

 

Start met typen en druk op enter om te zoeken